logo

Friday 14th of December 2018

Disclaimer PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.hellendaal.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van het Rotterdams Hellendaal Muziekinstituut.
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.hellendaal.com geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.hellendaal.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.hellendaal.com te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

 

Disclaimer

The Hellendaal website has been assembled with care and to the best of the authors' knowledge. Despite this, Hellendaal does not guarantee the correctness or comprehensiveness of the information on this website, and no rights can be derived from its content. Hellendaal does not accept any liability or responsibility for the content of the Hellendaal website.

The fact that websites of third parties may be consulted through links on Hellendaal’s website does not imply that these websites are recommended by or approved by the institute. The Hellendaal accepts no responsibility for the content of the websites which can be consulted through the links, for the privacy protection on these websites or for services offered on these websites.

All rights concerning the content of Hellendaal’s website are reserved. No part of the content of this site may be multiplied, stored in a computerized database or made public, in any form or in any way, either electronically, mechanically, recording or any other means, without previous written permission from the Rotterdam Hellendaal Music Institute.

 

Facebook Slide Likebox ProSponsors


© 2011 Rotterdams Hellendaal MuziekInstituut - Disclamer